Blue Flower

Hệ thống ADVANTECH Customer Portal là gì?

Hệ thống ADVANTECH Customer Portal là hệ thống hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm ANSYS tại Việt Nam.

ADVANTECH Customer Portal cung cấp tài nguyên hỗ trợ kỹ thuật dưới dạng các câu hỏi Q&A để người dùng tiện theo dõi và xử lý vấn đề gặp phải.

Ngôn ngữ sử dụng trên hệ thống hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp cho khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng và tìm kiếm các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Đăng nhập hệ thống

Để có thể khai thác được nguồn tài nguyên dữ liêu này, người dùng bắt buộc phải là khách hàng của Advantech Jsc. trong lĩnh vực mô phỏng kỹ thuật. Người sử dụng được cung cấp một tài khoản để tra cứu tài nguyên hệ thống sau khi cung cấp các thông tin cá nhân, bao gồm:

- Họ và tên đầy đủ

- Địa chỉ Email cá nhân do công ty/tổ chức cung cấp

- Số điện thoại

- Chức vụ đang đảm nhiệm

- Tên công ty

Những thông tin được sử dụng để đăng ký tài khoản, và hoàn toàn được giữ bí mật để đảm bảo thông tin cá nhân cho người sử dụng.

Người dùng sẽ sử dụng địa chỉ email đã đăng ký để truy cập vào hệ thống. Mật khẩu sẽ được quản trị viên hệ thống cung cấp vào chính email này ngay sau khi quá trình đăng ký thành công.

Tra cứu nội dung/tài nguyên trên hệ thống

Sau khi đăng nhập hệ thống, người dùng có thể tra cứu dữ liệu bằng cách sử dụng chức năng "Tìm kiếm" từ cơ bản đến nâng cao. Ở chức năng "Tìm kiếm nâng cao" người dùng có thể tìm kiếm giải pháp phù hợp thông qua các bộ lọc như:

- Lọc theo phiên bản

- Lọc theo Phần mềm

- Lọc theo Lĩnh vực

- v.v...

để đảm bảo tìm được giải pháp chính xác nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật - Công ty CP Công nghệ Tiên Tiến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.